Lundberg (anteckningar 1995 – 2015)

Stig Lundberg har fortsatt att föra anteckningar efter 1995 års katalog. Nu direkt i boken och inte med inbundet anteckningspapper.

Catalogus Coleopterorum Sueciae 1995 har ett förord med en tabell på antal redovisade arter i länderna, litteraturförteckning och karta. ”Förord

Stig Lundberg har publicerat ett till i Entomologisk tidskrift.

Lundberg, S. 2006. Nytillkomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. [New and excluded beetle species since 1995 year´s Catalogus Coleopterorum Sueciae.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 101-111. PDF

 

Exemplaret är ej än inskannad.

 

 

Till toppen                                                                                                                                                 Kontakt: Webmaster