Home

All sedan Grill har det förts katalog över Sveriges skalbaggar.

Anton Jansson

Einar Klefbeck

Stig Lundberg 1960 –

Lundberg, S. 2006. Några erfarenheter av 45 års arbete
med de svenska skalbaggarnas utbredning.
– Ent. Tidskr. 127: 185-190. PDF